จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ร่วมด้วยช่วยส่งเสริม"มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา๔๕" มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนและเก้าอี้ ให้เด็กตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนา ร.ร.บ้านฉลอง จ.ภูเก็ต

ร่วมด้วยช่วยส่งเสริม"มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา๔๕" มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนและเก้าอี้ ให้เด็กตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนา ร.ร.บ้านฉลอง จ.ภูเก็ต

     ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้

      นายสุพร วนิชกุล  ประธาน มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ พระใหญ่เมืองภูเก็ต ได้ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนเบื้องต้น ได้นำเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 100 ตัว และสื่อการเรียนสำหรับเด็กนักเรียน มอบให้กับโรงเรียนบ้านฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.


           เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอการอนุเคราะห์สนับสนุนมาทางมูลนิธิฯ ด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ทางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลน โต๊ะนักเรียน เก้าอี้นักเรียน และเก้าอี้รับประทานอาหาร มีไม่เพียงพอแก่นักเรียน.


           สำหรับท่านผู้ใจบุญท่านใดมีความประสงค์ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนทางโรงเรียนฯ สามารถติดต่อทางโรงเรียนบ้านฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยตรงได้ครูฉลอง โทร.082-803-4779 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น