จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่93

พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่93

               เมื่อ;วันที่ 16พฤษภาคม2561เวลา14:00   พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่93 ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ นร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น