จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ด้วยอาลัย..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ขอแสดงความเสียใจนาวาอากาศตรี เกริกเกียรติ สุวรรโณ นักบินเครื่องบิน F5 - E จากกองบิน 41และครอบครัวผู้เสียชีวิต  ด้วยอาลัย..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ขอแสดงความเสียใจนาวาอากาศตรี เกริกเกียรติ สุวรรโณ นักบินเครื่องบิน F5 - จากกองบิน 41และครอบครัวผู้เสียชีวิต

นาวาอากาศตรี เกริกเกียรติ สุวรรโณ นักบินเครื่องบิน F5 - E จากกองบิน 41 เชียงใหม่ ซึ่งได้มาทำการซ้อมบิน ตั้งแต่วันที่ 21 พค.61ได้เสียชีวิต


      ในวันนี้ 22 พค.61 ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภูมิภพที่ดีและสู่สุขคติภพ

รายการคื
นคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ ด้วยคะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น