จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี/ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.5 และคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยได้หารือ/ประสานการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาในพื้นที่


พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี/ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.5

และคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยได้หารือ/ประสานการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาในพื้นที่        เมื่อ 22 พ.ค.61เวลา 13.30 น พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี/ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.5
และคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยได้หารือ/ประสานการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาในพื้นที่จังหวัดสตูล 

          ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดน จ.สตูล ระหว่างสองหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่และตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย พื้นที่ จ.สตูล 

       อย่างเป็นรูปธรรมและมีการประสานงานของหน่วยงานในทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนงานนโยบาย/สำคัญ ของ มทภ.4 และ ผบ.ทบ. ในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำหนดต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น