จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาสพล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคารศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยก (ศพบ.จชต.สย.) พร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการนราธิวาสพล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคารศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยก (ศพบ.จชต.สย.) พร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

        เมื่อวันท่ี่ 9 พ.ค.61เวลา 11.30 น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคารศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยก (ศพบ.จชต.สย.) พร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส  ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น