จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สงขลา พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำชุดครูฝึกและกำลังพลในเรื่องการจัดระเบียบแถว ในการซักซ้อมการฝึกเพื่อเตรียมแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ"

 สงขลา พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำชุดครูฝึกและกำลังพลในเรื่องการจัดระเบียบแถว  ในการซักซ้อมการฝึกเพื่อเตรียมแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ"


           เมื่อ 29 พ.ค.61,1100 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำชุดครูฝึกและกำลังพลในเรื่องการจัดระเบียบแถว ท่าทางต้องแข็งแรง

            และมีความพร้อมเพรียงกัน ในการซักซ้อมการฝึกเพื่อเตรียมแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2561  ณ  ลานอเนกประสงค์ มทบ.42  ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น