จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปัตตานี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ ท่านฮาบีบอับดุลเลาะห์ อับดุลกอเดร์ มูหัมหมัด อัล-ฮับซี ในโอกาสเดินทางมาพบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน(ประเทศเพื่อนบ้าน) รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ


       
ปัตตานี  พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ 4/ผอ.รมน.ภาค ให้การต้อนรับ ท่านฮาบีบอับดุลเลาะห์ อับดุลกอเดร์ มูหัมหมัด อัล-ฮับซี ในโอกาสเดินทางมาพบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน(ประเทศเพื่อนบ้าน) รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ           เมื่อวันที่  12 พ.ค.61เวลา 09.00 น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ ท่านฮาบีบอับดุลเลาะห์ อับดุลกอเดร์ มูหัมหมัด อัล-ฮับซี ในโอกาสเดินทางมาพบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน(ประเทศเพื่อนบ้าน) รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ และเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ การเรียนภาษาไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อ.ปานาเระ จังหวัดปัตตานี 


          พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ให้การดูแลชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลเล็กกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้ขอให้ชาวไทยมุสลิมมีจิตใจที่ดีช่วยเหลือทางราชการในการสร้างสันติสุขในพื้นที่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น