จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน ในการเฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ(ชมคลิป)


ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน ในการเฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ(ชมคลิป)


       เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561ที่ห้องประชุมปกาสัย  ชั้น2 ศาลากลางเลขที่ 5 พลตรีจิรฐิต  ธีรกุล รองผู้อำนายการศูนย์การปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน ในการเฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3        พร้อมด้วยพันเอกสถิตย์ บุญเมือง ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ศูนย์การปฏิบัติที่ 3 กล่าวรายงาน   พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มมวลชน และสื่อมวลชน กว่า130 คน

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ สถานการณ์ภัยคุกคามในด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติให้มีความสุขให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


        ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงแบบพิเศษประกอบด้วยปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาภัยคุกคามด้านไซเบอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์   ปัญหาด้านความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่นการทำประมงผิดกฎหมาย การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอื่น ๆ การจัดการฝึกอบรม 


        มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและยับยั้งแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เข้ารับการอบรมการช่วยขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายเกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น