จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

คณะสงฆ์อำเภอรือเสาะ- ศรีสาคร จ.นราธิวาส บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 56รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คณะสงฆ์อำเภอรือเสาะ- ศรีสาคร จ.นราธิวาส บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 56รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        @@@เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561ตั้งแต่เวลา08.00-17.00น.วันนี้ ณ. วัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนางศันสนา บำรุงการ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน

         ซึ่งมีพระครูวรปัญญาประยุต  เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ ศรีสาคร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เป็นพระอุปัชฌาย์และประธานฝ่ายสงฆ์  พระปลัดประดิษฐ์ มณีจนโท เจ้าคณะตำบล นายวิชิต อบอุ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ได้นำบุตรหลานร่วมพิธีบรรพชาครั้งนี้ จำนวน 56 รูป ในการบรรพชาครั้งนี้ มีลูกชายสุดรัก นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเว็ปไซด์สื่อฯออนไลน์"ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้" เด็กชายปรเมศร์ ฤทธิวงศ์ อายุ11ปีร่วมบรรพชาสามเณรภาคภาคฤดูร้อนด้วย


       

  

สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทางจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส คณะสงฆ์อำเภอรือเสาะ ศรีสาคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรรมโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม การปลูกจิตสำนึกค่านิยมเป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาให้กับลูกหลาน ซึ่งบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ได้แก่ พระสงฆ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนในชุมชน ต่างมีบทบาทสำคัญและสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับลูกหลานได้ โดยใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้น
การได้บวชเรียน หรือการปฏิบัติธรรมนับได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สำหรับเด็กและเยาวชนที่บรรพชาก็ต้องตั้งใจพากเพียร ศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนาให้เต็มที่ เพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้ประพฤติ ปฏิบัติดี และรักษาความดีของตน ให้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่เป็นอบายมุขและยาเสพติด ไม่หลงไปในทางเสื่อมเสีย

ขอบคุณข้อมูล/ข่าว
เพชร จงอนุรักษ์ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น