จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เน้นย้ำปฎิบัติ 6 มาตรการเคร่งครัด


อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เน้นย้ำปฎิบัติ 6 มาตรการเคร่งครัด


             วันนี้ (11 เม.ย.61) ที่จุดตรวจร่วม ศอร. เขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตงจ.ยะลา นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2561 " ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร " ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561  เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach)

               โดยใช้กลไกประชารัฐ เป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความตระหนัก และความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมตรวจค้นรถยนต์ และบุคคลต้องสงสัย ป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีแฝงตัวช่วงเทศกาลสงกรานต์ลอบเข้ามาก่อเหตุร้าย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย รถกู้ชีพ กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


              นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลานั้น มี 2 จุดตรวจ ได้แก่ จุดตรวจ จุดตรวจ ป้อม ศอร. ในเขตเทศบาลเมืองเบตง และ จุดตรวจบ้านนาข่อย ต.ยะรม และด่านชุมชน อีก 3 จุด ในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง ต.ตาเนาะแมเราะ  และ ต.ธารน้ำทิพย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

            ตามแนวทาง ประชารัฐ  พร้อมใช้ 6 มาตรการหลัก คือ ลดปัจจัยเสี่ยง 1.ด้านคน โดยเน้นลดความสูญเสียหลักในการใช้รถใช้ถนน  2.ด้านถนน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมบนท้องถนน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ จัดให้มีจุดพักรถเพิ่ม-ช่องทางพิเศษ และป้ายเตือนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  3.ด้านยานพาหนะ 

    

     กำหนดมาตราการควบคุมรถโดยสาร เพิ่มความเข้มงวดเป็นสำคัญ รวมทั้ง รถกระบะและรถบรรทุก  4.มาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  5.มาตราการทางน้ำ  และ 6.มาตราการให้การช่วยเหลือ ทั้งระบบแพทย์ พยาบาล บุคลากรและอุปกรณ์พร้อมเน้นย้ำในมาตรการเสริมด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

ขอบคุณกล้าณรงค์ ทองนาคพันธ์ ข่าว โย  ประชามติรัฐ ภาพ ราย งานจาก อ.เบตง จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น