จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

สตูล อบต. ฉลุง เร่งช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำชาวบ้านหลังได้รับผลกระทบภัยแล้ง (ชมคลิป)


สตูล อบต. ฉลุง เร่งช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำชาวบ้านหลังได้รับผลกระทบภัยแล้ง (ชมคลิป)เมื่อวันที 14 มี.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ส่งผลให้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ชาวบ้าน  7 หมู่บ้าน ต้องขาดแคลนน้ำ หลังน้ำจากประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ทางท้องถิ่นอย่าง อบต. ต้องเร่งแก้ปัญหา นายรัตนชัย   กาหนุง รองนายก อบต ฉลุง

 พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ หมู่5 บ้านโต๊ะยูด๊ะ ต.ฉลุง อ เมือง จ สตูล แจกจ่ายน้ำในการอุปโภค ในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งซึ่งขณะนี้ ใน ต.ฉลุงได้รับผลกระทบแล้ว 7หมู่บ้าน ทาง อบตได้มีการแจกจ่ายน้ำในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ วันละ 4 เที่ยว เที่ยวละ 4,000 ลิตร เพื่อให้เพียงพอกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้ง

 และยังมีการขุดบ่อน้ำตื้นให้กับพี่น้องประชาชนที่แจ้งความประสงค์เพื่อใช่กันในหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือทันต่อสภาวการณ์ และเตรียมตัวการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว


   
 นายรัตนชัย กาหนุง  กล่าวว่า หลังจากที่ฝนทิ้งช่วงจึงทำให้เกิดภัยแล้ง ส่วนมากทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ ทาง อบต.ฉลุง จึงได้เตรียมการไว้ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่แล้ว มีแหล่ง2แหล่งลำคลองและที่สระ เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ สามารถนำไปแจกจ่ายและช่วยเหลือชาวบ้านได้ และคงจะไม่มีปัญหาเพราะมีแหล่งน้ำที่เพียงพอสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในยามขาดแคลนน้ำ

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น