จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ติดขอบสนามการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๘ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑


 ติดขอบสนามการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๘ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
   


ณ จังหวัดสงขลา   สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี       


กองทัพบกภาคที่๔ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมชมพิธีเปิด- ปิด การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๘ และร่วมเชียร์กีฬากองทัพบก ติดขอบสนามการแข่งขันกีฬา
 แต่ละประเภท


โดยประชาสัมพันธ์รถแห่ ตระเวณรอบเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  กองทัพบกภาคที่ ๔ มีโปรแกรมบริการคณะนักกีฬาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วย  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกวัน.
Cr.รายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...