จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

ฟาร์มแพะเคียงตะวันกระบี่ ตัวแทนเขต 8 แข่งขันเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ระดับประเทศ ประจำปี 2561


 ฟาร์มแพะเคียงตะวันกระบี่  ตัวแทนเขต 8 แข่งขันเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ระดับประเทศ  ประจำปี 2561

           เมื่อวันที  5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ฟาร์มแพะเคียงตะวัน หมู่ที่ 4 บ้านควนลางสาด ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโคเนื้อ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ระดับประเทศ ประจำปี 2561

          พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่รับฟังผลการดำเนินงานฟาร์มแพะเคียงตะวัน ของนายเคียง ใยทอง ราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านควนลางสาด ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับคัดเลือกการประกวดระดับจังหวัดกระบี่ และระดับเขต 8 เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ประเภทการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธ์สัตว์เลี้ยง โดยมีนายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำทับ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นกำลังใจโดยมีหลักเกณฑ์ คือ ความพร้อมของเจ้าของฟาร์มและเครือข่าย ความพร้อมของของการเลี้ยง และความสำเร็จที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับ

         สำหรับฟาร์มแพะเคียงตะวันของนายเคียง ใยทอง เริ่มเลี้ยงปี 2552 เนื่องจากดูโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงซื้อแม่พันธ์แพะ 5 ตัว พ่อพันธ์ 1 ตัว เป็นพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์แองโกลนูเบียน เลี้ยงตามธรรมชาติในสวนปาล์มน้ำมัน 100 ไร่ แล้วขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งได้คัดเลือกลูกแพะเพศเมียและเพศผู้เอาไว้เป็นแม่และพ่อพันธุ์ทดแทน ทั้งสร้างโรงเรือนระดับมาตรฐานขึ้น 3 หลังมีตาข่ายกั้นในพื้นที่หลังละ 3 ไร่ มีแปลงหญ้าในสวนปาล์มน้ำมันนและสวนยางพารา
หลังละ 3 ไร่ มีแปลงหญ้าในสวนปาล์มน้ำมันนและสวนยางพารา

          โดยคัดแยกการเลี้ยงแพะเป็นแพะพ่อพันธุ์ แพะแม่พันธ์ การเลี้ยงลูกแรกคลอด การเลี้ยงลูกแยกนม และมีคลอดอนุบาล ตรวจสุขภาพปีละ 3 ครั้ง ปัจจุบันมีแพะ 170 ตัว
ด้านอาหารใช้สูตรผสมเองมีทั้งอาหารหลัก กากถั่วเหลือง กากใยปาล์มน้ำมัน เป็นต้นปัจจุบันมีแม่พันธุ์ 75 ตัว จำหน่ายเดือนละ 15 ตัว จากการขายพ่อและแม่รวมถึงลูกแพะสร้างรายได้เดือนไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ส่วนมูลแพะนำไปใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นปาล์มน้ำมัน และยางพาราการประกวดแพะในงานต่างๆ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัลย์ชนะเลิศแต่ละรุ่นแต่ละประเภทและแต่ละสายพันธุ์ พร้อมโล่และประกาศเกียรติบัตรจำนวนมาก

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...