จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560วันนักข่าว เลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่มอบทุนการศึกษา

       สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560วันนักข่าว เลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่มอบทุนการศึกษา


      สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องกรุงเทพฯ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

      หลังเปิดประชุมใหญ่นายกสมาคมฯ ชี้แจงการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาสมาชิก โดยในปีนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารชุดใหม่ ภาคค่ำมีงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ทางด้านสมาคมหนังสือพิมพ์รัฐเคดาห์ มาเลเซีย เข้าร่วมสังเกตการณ์  ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

       นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในวัน”นักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”สมาคมฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2561 หลังจากลงทะเบียนสมาชิกแล้วจะมีการเปิดการประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงถึงการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสมาชิก มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาสมาชิก แสดงงบดุลและการเงินของสมาคมฯ รวมทั้งการเสนอแนะของสมาชิกต่อสมาคมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงสมาคมฯ ต่อไป

     “โดยเฉพาะในปีนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันได้หมดอายุลง จึงต้องมีการเลือกตั้งประกอบด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม  โดยสมาชิกสามารถเสนอชื่อผู้สมัครและมีผู้รับรอง หลังจากนั้นให้สมาชิกโหวตในที่ประชุมให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส”

        นอกจากนั้นจะมีการพูดคุยการเตรียมความพร้อมของนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบจากสื่อโซเชี่ยลมากขึ้น เราจะเตรียมตัวรองรับปัญหาดังกล่าวอย่างไร ส่วนในภาคค่ำจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยสมาคมฯ ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ซึ่งในปีนี้ทางนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งรัฐเคดาห์และกรรมการ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมงานเลี้ยงอีกด้วย


ขอบคุณ กรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...