จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

สพป.นราธิวาส เขต1 ประชุมสัญจรประธานกลุ่มและผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด อำเภอรือเสาะ (ชมคลิป)


 สพป.นราธิวาส เขต1 ประชุมสัญจรประธานกลุ่มและผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด อำเภอรือเสาะ (ชมคลิป)


 ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ / ภาพข่าว
           เมื่อวันที 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมจันปิยะ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสนายณัฏฐ์พัชร์  ศรีสังข์  รองผอ.สพป.นราธิวาสเขต1 รักษาการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต1  เป็นประธานการประชุมสัญจรประธานกลุ่มและผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด อำเภอรือเสาะ

             มีนายอับดุลเลาะ  สะลีมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ กล่าวรายงาน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จำนวน 22 กลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 40 โรง
         
     นายณัฏฐ์พัชร์  ศรีสังข์รองผอ.สพป.นราธิวาสเขต1 รักษาการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต1  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ประชุมว่า เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.นราธิวาส เขต1 


     และเพื่อรับทราบปัญหา และรับฟังความคิดเห็น นำไปสู่การแก้ไขการบริหารของโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งได้ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...