จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แขวงทางหลวงพัทลุง รับฟังความคิดเห็น และหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานข้ามทางรถไฟ ตอนควนขนุน - ทะเลน้อย

แขวงทางหลวงพัทลุง รับฟังความคิดเห็น และหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานข้ามทางรถไฟ  ตอนควนขนุน - ทะเลน้อย


            วันนี้ ( 23 ก.พ. 61 ) นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น และหารือแนวทาง  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานข้ามทางรถไฟ

            บริเวณทางหลวงหมายเลข 4187 บ้านปากคลอง  ตอนควนขนุน - ทะเลน้อย  ที่ กม. 10+685  ซึ่งบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวง กับทางรถไฟ เป็นจุดอันตราย ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง  ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพด้านการจราจร  และอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง  กระทรวงคมนาคม  จึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยออกแบบเป็นทางต่างระดับ  เพื่อให้การจราจรบริเวณจุดตัดมีลักษณะไหลอิสระ

          นายสันติ วงศ์ยงศิลป์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง กล่าวว่า กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนทรัค แตนส์ จำกัด และบริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สะพานลอยข้ามทางรถไฟบริเวณดังกล่าว           ซึ่งการประชุมในครั้งนี้  เป็นการปรึกษาหารือ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความเป็นมาของโครงการ  เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขต และแนวทางการศึกษา  ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบ  อีกทั้ง เป็นการ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว 


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...