จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นราธิวาส ทหารมอบแพะเป็ดไก่และพันธุ์พืชให้ชาวบ้านต่อยอดโครงการราชดำริในหลวง


นราธิวาส ทหารมอบแพะเป็ดไก่และพันธุ์พืชให้ชาวบ้านต่อยอดโครงการราชดำริในหลวง


            


    เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ก.พ. 61 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสะหริ่ง ม.1 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พ.อ.ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 


             ได้เป็นประธานในพิธีมอบสัตว์เลี้ยง อาทิ แพะ เป็ดและไก่ จำนวน 528 ตัว พร้อมอาหารและอุปกรณ์ในการเลี้ยง รวมถึงพันธุ์พืชสวนครัวต่างๆ อาทิ ถั่วฟักยาว แตงกวาและพริก

             ให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสะหริ่ง ม.1บ้านฆอบอ ม.2 บ้านปะลุกา ม.3 บ้านโคกมือบา ม.4 และบ้านปลักปลา ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จำนวน 30ราย ในการต่อยอดโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

             เพื่อให้ชาวบ้านสามารถดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น                นอกจากนี้แล้ว พ.อ.ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังได้ทำพิธีส่งมอบลานสนามคอนกรีตเสริมเหล็กและอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง ให้กับทางโรงเรียนบ้านสะหริ่ง ที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถร่วมทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...