จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สงขลา พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร ประชุมคณะที่ปรึกษา ตำรวจภูธรภาค 9 ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.9)

  สงขลา   พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน  รอง ผบ.ตร ประชุมคณะที่ปรึกษา ตำรวจภูธรภาค 9 ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.9)

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน


      เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. (ปป ๑ ) เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 9 ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.9) โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/รองประธานฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ภ.๙ ชั้น ๒ (ห้องสมิหลา)


     พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.  ได้กล่าว ขอขอบคุณ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.ภาค 9 ทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์


    

      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ โดยเฉพาะ กต.ตร.ทุกระดับ     แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะเรื่องต่างๆ ซึ่งจะได้นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสังคมต่อไป0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...