จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยะลา 5-6 พ.ค. 2561 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองใต้จังหวัดยะลา จัดมหกรรมงานประกวดและอนุรักษ์พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ เครื่องรางของขลัง     ยะลา 5-6 พ.ค. 2561 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองใต้จังหวัดยะลา จัดมหกรรมงานประกวดและอนุรักษ์พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ เครื่องรางของขลัง

       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการ เวป ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

 

             3จังหวัดชายแดนภาคใต้และมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

        โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย จะถวายเป็นปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถเก่าแก่ อายุกว่า ๒๐๐ ปี วัดมัชฌิมาวาส อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
             ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา เหรียญคณาจารย์ เครื่องรางของขลัง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
                ๓. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงพุทธบูชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
                ๔. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัตถุมงคล และการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
                ๕. เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมการกุศลอื่นๆของชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองใต้จังหวัดยะลาในโอกาสต่าง ๆ

         ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เพื่อให้การดำเนินการจัดงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและขอรับการสนับสนุนจากท่านตามกำลังศรัทธา หรือถ้าสนับสนุนตามรายการดังนี้


๑.      ร่วมสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท ลงโฆษณาหน้าสีหนังสืองานประกวด ๑ หน้า พร้อมรับหลวงพ่อทวดเนื้อมหาชนวน  ๑ องค์ เหรียญหลวงพ่อทวดเนื้อมหาชนวน ๑๐ เหรียญ
๒.    ร่วมสนับสนุน ๕,๐๐๐ บาท ลงโฆษณาหน้าสีหนังสืองานประกวด ๑/๒ หน้า พร้อมรับเหรียญหลวงพ่อทวดเนื้อมหาชนวน ๕ เหรียญ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
     

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...