จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-net ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-net ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


       ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-net ประจำปีงบประมาณ 2561 จัด กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561

       ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 140 คน


      ทางด้าน ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเอกชน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น โดยเฉพาะครูผู้สอน เป็นส่วนประกอบสำคัญ ของกลไกหลัก ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


     ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษา  และยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-net) ในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ ดร ดุษิต พรหมชนะ จากโรงเรียนปรินซ์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย.

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...