จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาตาดีกาต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ 2 อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

โครงการพัฒนาตาดีกาต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ 2 อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 27ม.ค.61 โครงการพัฒนาตาดีกาต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ 2 ให้กับครูตาดีกาในพื้นที่อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 โดยมี ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ประธานโครงการฯ) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศูนย์ตาดีกาฯ วันนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพัฒนาห้องเรียนตาดีกาต้นแบบในเรื่องราวของแหล่งเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมการบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน อีกด้วย

ขอบคุณมูกกะตา  หะไร ยะลา

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...