จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขอพรวันปีใหม่ ไม่เคยลืมบุญคุณ ม.ล.สุดาวดี เกรียงไกร ผู้มีพระคุณ สวัสดีวันปีใหม่. ๒๕๖๑รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

ขอพรวันปีใหม่ ไม่เคยลืมบุญคุณ ม.ล.สุดาวดี เกรียงไกร  ผู้มีพระคุณ สวัสดีวันปีใหม่. ๒๕๖๑รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

        


 ศิริพร จงศิริ ( เอ๋ ) ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

   เดินทางขึ้นเหนือสุดประเทศไทยจังหวัดเชียงราย.บนดอยแม่สลอง

เดินทางไปกราบขอพรวันปีใหม่และอวยพรวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๑ ม.ล.สุดาวดี เกรียงไกร   อายุ 72 ปี       

 ตลอดชีวิตของหม่อมดาอาศัยอยู่บนดอยและตามรอยสมเด็จย่า มาโดยตลอดชีวิตของหม่อมดาปลูกป่ามาโดยตลอด ภูเขาลูกไหนหัวโล้นบนดอยแม่สลอง

 หม่อมดาจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเดินไปตามไหล่เขา และโปรยเม็ดพันธุ์พืชตามไหล่เขาซ้าย-ขวา มาตลอดชีวิตที่ผ่านมาของหม่อมดา

 จนบัดนี้ภูเขาหัวโล้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต้นไม้ใหญ่บน
ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย


  เอ๋และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกคนไม่เคยลืมคำสั่งสอนหม่อมดา และไม่เคยลืมบุญคุณที่หม่อมดาดูแลมาโดยตลอด

คำพูดหม่อมดา

  คนเราเกิดมาทุกคนต้องรักแผ่นดินไทยและผืนป่าและที่สำคัญที่สุดทุกคนเป็นคนไทย เกิดในแผ่นดินไทย
ทุกคนต้องรักและสามัคคี และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าสิ้นอายุขัย


   ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินยึดแนวทางคำสั่งสอนหม่อมดามาโดยตลอดเวลา
 เพื่อผลิตรายการให้ผู้ชมทางบ้านชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...