จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปัตตานี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง / ผอ.ศปก.อ.ยะรัง ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวา(ชุมชนศรัทธา)ระดับอำเภอ

 ปัตตานี  นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง / ผอ.ศปก.อ.ยะรัง ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวา(ชุมชนศรัทธา)ระดับอำเภอ       เมื่อวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ห้วงเวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น.นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง / ผอ.ศปก.อ.ยะรัง ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวา(ชุมชนศรัทธา)ระดับอำเภอ
จัดโดยศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

       โดยมี พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ รอง ผอ.ศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธี และมี พ.ต.ท.มาหามะ เจะมะ รอง ผกก.สภ.


        ยะรัง,ผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.๒๒,นายสิหะมูดิงวาโมง รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี,ผู้บริหาร อปท.,ปลัดอำเภอ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,อิหม่าม,บัณฑิตอาสา ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น