จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สงขลาเครือข่ายผู้นำท้องที่ 66 องค์กร สนับสนุนโรงไฟฟ้าเทพา
 สงขลาเครือข่ายผู้นำท้องที่ 66 องค์กร สนับสนุนโรงไฟฟ้าเทพา   วันนี้ 19 ธันวาคม 2560 ที่ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาเทพารวม 66 องค์กร นำโดยนายหลี สาเมาะ อดีตกำนันท่าม่วง อ.เทพา ซึ่งเป็นประธานเครือข่าย ร่วมด้วยนายดลเลสะ ยีกับยี กำนัน ต.เทพา นายอำนวย สังรี  นายสะถาพร วิริโย นายวิชัย ทัศวา นายสุรพงศ์ เพชรจำรัส  นายอาซิ มัดเจิญ ได้มีการประชุมเครือข่าย ผู้สนับสนุนโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หลังการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อผลักดันให้รัฐบาลก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
โดยนายหลี สาเมาะ อดีตกำนันตำบลท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา ในฐานะตัวแทนของชาวเทพาซึ่งประกอบด้วยกำนัน 7 ตำบลในอำเภอเทพา องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 7 ตำบล รวมทั้งองค์กรเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  66 องค์กร ขอแจ้งผลการประชุมและแนวทางการเคลื่อนไหวของชาวเทพา เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ดังนี้

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 ที่ กฟผ. ได้เข้ามาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังผลิต 2,000 เมกะวัตต์  ชาวเทพาได้รับฟังข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าด้วยความสนใจ ถึงประโยชน์ของโครงการที่มีต่อประเทศชาติ ชาวภาคใต้ และชาวเทพาทั้งหมด  ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในปี 2558 เป็นต้นมา 
  
         ชาวเทพา ได้ร่วมกันพิจารณาผลดี ผลเสีย ทั้งด้านผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังข้อมูล ทั้งจากนักวิชาการ ผู้นำชุมชน ทั้งจากผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย อย่างกว้างขวาง รอบด้าน


         การประชุมผู้นำชุมชนทุกตำบลในวันนี้  ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า การมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่     คนไทย และเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของคนภาคใต้แล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ของอำเภอเทพา ให้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ของพี่น้องเทพาในวันนี้ และลูกหลานของเรา ทำให้เทพาพัฒนาเป็นเมืองพัก  ไม่ใช่เป็นเพียงเมืองผ่าน

         ที่สำคัญ คือ ผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องโยกย้ายจะต้องได้รับการดูแลชดเชย เยียวยาเป็นอย่างดี รวมทั้ง ศาสนสถานทั้งมัสยิด กุโบร์ และวัดต่างๆ จะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือน หากจะมีการย้ายโรงเรียนปอเนาะ จะต้องจัดพื้นที่และสถานที่ซึ่งดีกว่าเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่า ลูกหลานของชาวเทพาจะได้เล่าเรียนทั้งด้านศาสนา และวิชาการอย่างมีคุณภาพ และมีอนาคต ตามวิถีชีวิตของชาวเทพา

        การประชุมผู้แทนของทุกตำบลในวันนี้ ยังได้ทบทวนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการกดดันรัฐบาลของกลุ่มต่างๆ ในปัจจุบัน โดยเห็นว่า ยังมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่เสียงอันแท้จริงชาวเทพา และการแสดงออกบางครั้ง ไม่มีการเคารพต่อสิทธิของชุมชน บางครั้งอาจจะเป็นการแสดงออกที่มีเจตนาดี แต่บางครั้งก็มีการให้ข้อมูลแก่สังคมที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีการบิดเบือนโดยแอบอ้างความต้องการของคนเทพา       ที่ประชุมผู้แทนของทุกตำบล จึงมีมติร่วมกันว่า ชาวเทพาจะร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีของชาวเทพา เพื่อแสดงให้เห็นจุดยืนที่แท้จริงของชาวเทพา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ที่หน้าอำเภอเทพา  ชาวเทพาจะประกาศจุดยืน และกำหนดขั้นตอนการเคลื่อนไหว  จึงขอเชิญชวนชาวเทพาได้ร่วมกันแสดงจุดยืนให้สังคมรับรู้ และขอเชิญสื่อมวลชนทุกสาขาทำข่าวเพื่อถ่ายทอดข้อเท็จจริงในวันดังกล่าว
ขอบคุณนายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...