จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชาชนชาวพัทลุง จาก 3 อำเภอ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผ่านไปยังรัฐบาล ให้ศึกษาโครงการขุดคลองไทย เส้นทาง 9 A อย่างจริงจัง(ชมคลิป)ประชาชนชาวพัทลุง จาก 3 อำเภอ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผ่านไปยังรัฐบาล  ให้ศึกษาโครงการขุดคลองไทย เส้นทาง 9 A อย่างจริงจัง(ชมคลิป)

    ที่ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ผู้นำท้องถิ่น  แกนนำเครือข่าย  และผู้แทนประชาชน จาก 3 อำเภอ ใน จ.พัทลุง ประกอบด้วย อ.ป่าพะยอม อ.ศรีบรรพต และ อ.ควนขนุน กว่า 200 คน ภายใต้การนำของนายศุภชัย  ชนะสงคราม นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษา และพัฒนา สาขาจังหวัดพัทลุง  ยื่นหนังสือต่อนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์     ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี  เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลตั้งคณะทำงาน การศึกษาความเป็นไปได้ เกี่ยวกับการขุดคลองไทย  เส้นทาง 9ซึ่งผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย  จ.กระบี่  ตรัง  พัทลุง  นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา  ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร


        ทั้งนี้ การขุดคลองไทย มีแนวคิดเริ่มต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เพื่อเชื่อมทะเลอันดามัน และทะเลอ่าวไทย  แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  ทำให้ถูกระงับและล้มเลิกไปหลายครั้ง  ต่อมาปี พ.ศ. 2544  กรรมาธิการวุฒิสภา ได้รื้อฟื้นและศึกษาการขุดคลองไทยขึ้นใหม่
อีกครั้ง   และเห็นชอบให้ดำเนินการขุดคลองไทย  ตามแนวคลองใหม่ เส้นทางแนว 9โดยเริ่มจากทะเลอันดามันที่ อ.สิเกา  จ.ตรัง  ผ่าน อ.ทุ่งสง  อ. ชะอวด  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช สู่ทะเลอ่าวไทยที่ อ.ระโนด จ.สงขลา  ความกว้าง 400 เมตร  ความยาว 135 กิโลเมตร   ลึก 30  เมตร 

          ซึ่งการขุดคลองไทย จะย่นระยะการเดินทางของเรือสินค้า  ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ทั้งของไทยและต่างชาติ  ส่งเสริมด้านความมั่นคงของประเทศ  โดยเฉพาะกองทัพเรือไทย  สามารถเคลื่อนกำลังระหว่างสองฝั่งได้อย่างรวดเร็ว หากมีกรณีฉุกเฉิน  และไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า
ของภูมิภาคและของโลก  มีอำนาจต่อรองสินค้า  อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าของไทยในตลาดภูมิภาค และตลาดโลกได้มากขึ้น   

            อย่างไรก็ตาม  ในการยื่นหนังสือครั้งนี้  ประชาชนชาวพัทลุง ได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ

5 ข้อ คือ 1.) ศึกษาอย่างถ่องแท้ถึงผลได้ ผลเสียในการขุดคลอง  2.) คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของชาติ  3.) ให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นข้อพิจารณา  4.) หากนำต่างประเทศมาลงทุน อย่าให้ต่างประเทศเอาเปรียบ  5.) สำหรับดิน และแร่ธาตุที่ขุดได้  จะต้องเป็นของรัฐ และประชาชนส่วนรวมด้วย

ขอบคุณภาพข่าว  แสงอรุณ  -ศิริขวัญ พัทลุง/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น