จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439 สร้างความสามัคคีในพื้นที่ จชต.


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439 สร้างความสามัคคีในพื้นที่ จชต.


         เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439/2560 ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
            อาจารย์มานพ ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอาซูรอครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม

              โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอ จำนวน 20 กระทะ นอกจากนี้ยังมีการประกวดโดนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทความสวยงาม ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน

ขอบคุณ มูกะตา หะไร จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...