โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส รร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสเทิร์น จัดกิจกรรมการแสดงและขับร้องเพลงประสานเสียง “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” เพื่อรำลึกเป็นครั้งสุดท้ายแด่ร.9 ก่อนถวายพระเพลิงพระบรมศพ


นราธิวาส รร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสเทิร์น จัดกิจกรรมการแสดงและขับร้องเพลงประสานเสียง ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” เพื่อรำลึกเป็นครั้งสุดท้ายแด่ร.9 ก่อน ถวายพระเพลิงพระบรมศพ        เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นาย ไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลาขาการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.โซติรัส ซวนิชย์ อธิการบดี มหาวิทยาลันอิสเทิร์นเอเชีย อ.สุภกัญญา ซวนิชย์ รองอธิการบดี ม.อิสเทิร์นเอเชีย นางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา พ.ท.ชาคริต หยังหลัง ผบ.ป.พัน 25 พ.ท.สุวัฒน์ แก้วสวัสดิ์ ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

         นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดงานว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ พระองค์ พระองค์ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขด้วยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในทุกๆด้าน ดังปรากฏเด่นชัดและเห็นได้จากพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชยสุขของพสกนิกรชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก ซึ่งเป็นได้จาดโครงการพระราชดำริฯ โครงการส่วนพระองค์ และโครงการพระราชทานต่างๆมากกว่า 4,000 โครงการ

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งล้วนแต่สร้างประโยขนและความผาสุกให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นอันมาก พระองค์ยังได้พระราชทานพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและแนวทางต่างๆเพื่อให้เราทุกคนน้อมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุขอย่างแท้จริง

   “ถึงแม้ว่า ณ เวลานี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เส็จสววคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา หากแต่ โครงการและโครงงานใดๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้แล้วนั้นล้วนเป็นสิ่งลำค่าที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องหวงแหน รักษาไว้ ตามแนวทางที่ว่า ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ โดยทำตามหลักแนวทางของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้เป็นมิ่งขวัญกลางจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ


       ด้าน ดร.โซติรัส ซวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย เปิดเผยว่า วันนี้นับเป็นวันที่สำคัญและมีค่าอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะชาว จ.นราธิวาส ได้ร่วมใจกันเพื่อรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะถวายพระเพลิง ด้วยเวลาอันยาวนานกว่า 40 ปี ที่พระองค์ทรงเสด็จมาที่นราธิวาส แห่งนี้ ซึ่งประชาชนในเวลานั้นก็ยังมีอายุอยู่ได้เล่าขานสิ่งต่างๆที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายๆเรื่องพร้อมทั้งมีชีวิตที่ดีขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้        โดยที่มีเยาวชนและประชาชนรุ่นใหม่ๆได้รับทราบจากหนังสือ สารคดีบ้างแต่ก็ยังไม่เข้าใจมากนัก เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันนำเอาความรู้สึกที่เหมือนกันมาร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่านในวันนี้  และ ม.อิสเทิร์นเอเซียได้รับเกียติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสลงมาในพื้นที่ร่วมกับทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ มาช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดและต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติเราด้วย โดยผ่านทางสุนทรียะในการพัฒนาสังคมร่วมกันและได้ผลเป็นที่ดียิ่งและมีคุณค่าอย่างดียิ่ง.

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น