โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส ประชาชน หมู่ 4 บ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี ร่วม จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลามประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2560 ของไทย เน้นสืบสานประเพณีมลายูด้วยเครื่องแต่งกายตามชาติพันธ์

นราธิวาส ประชาชน หมู่ 4 บ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี ร่วม จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลามประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2560 ของไทย เน้นสืบสานประเพณีมลายูด้วยเครื่องแต่งกายตามชาติพันธ์
          ณ สนามกีฬาบ้านไอบาตู ม.4 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเล๊าะ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยมี นาย สุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนตาดีกา (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน) จากชมรมตาดีกาต่างๆ ในตำบลโต๊ะเด็ง เข้าร่วมงานประมาณกว่า 1,000 คน


          ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ปีฮิจเราะห์ศักราช(ฮ.ศ.) 1439 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินอิสลาม กิจกรรมเริ่มด้วยการจัดเดินขบวนพาเหรดไปตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน สู่สนามกีฬาโดยผู้ร่วมขบวนแต่งกายตามประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธ์มลายูอิสลามอย่างมีสีสันหลากหลาย ในงานมีกิจกรรมต่างๆ       ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาของนักเรียนตาดีกา เช่น  วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ และวิ่งมาราธอน ส่วนกลางคืนมีกิจกรรมบนเวที เช่น การประกวดร้องเพลงอนาซีด การแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน การแข่งขันอภิปรายภาษามลายู  การประกวดอ่านบทกวีภาษามลายูเป็นต้น ส่วนทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้           สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต้อนรับปีใหม่อิสลามแล้วยังเป็นการแสดงความรู้สึกสำนึกต่อศาสนาอิสลาม และแสดงความยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลาม รวมทั้งเพื่อทดสอบความสามารถของเด็กๆ มุสลิม โดยมีเวทีให้เด็กๆได้แสดงออก และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิม การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม เพื่อการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของมลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น