โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศด่วนมาก!รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ย้ำเตือน อย่ากระทำเด็ดขาดตามที่แจ้ง ฝ่ายกฎหมายจะดำเนินการทันทีไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี

ประกาศด่วนมาก!รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ย้ำเตือน  อย่ากระทำเด็ดขาดตามที่แจ้ง ฝ่ายกฎหมายจะดำเนินการทันทีไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี


      บุคคลท่านใดที่เอาภาพของรายการคืนคุณให้แผ่นดินที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและภาพของผู้ใหญ่ที่มาออกรายการทุกท่านและภาพถ่ายของข้าพเจ้าไปแอบอ้างในสถานที่ต่างๆๆเพื่อผลประโยชน์ตัวเองหรือไปแอบอ้างตามหน่วยงานราชการหรือบริษัทต่างๆในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประกอบธุรกิจตัวเอง และเพื่อองค์กรตัวเอง
ย้ำเตือน  อย่ากระทำเด็ดขาดตามที่แจ้ง  ฝ่ายกฎหมายจะดำเนินการทันทีไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี
หมายเหตุ
       รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ท่านดร.เศรษฐี จันทร์ศิลาประธานกรรมการบริหาร  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  คนเดียวไม่มีบุคคลอื่นทั้งสิ้น

       รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการไม่มีธุรกิจอะไรมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นและรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่ไปแอบอ้างกับผู้ใหญ่ทุกคนรายการทำตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆอย่างถูกต้อง รายการคืนคุณให้แผ่นดินรายการนี้ผลิตรายการเพื่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยและความถูกต้องและแม่นยำเพื่อผู้ชมทางบ้านชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

        บุคคลท่านใดทราบเบาะแสว่ามีการแอบอ้างรายการหรือเอาภาพถ่ายรายการไปทำธุรกิจตัวเองหรือองค์กรตัวเอง หรือเอาขื่อของรายการไปแอบอ้าง
โปรดแจ้งกลับมาที่ หมายเลข ๐๙๑-๐๗๙๖๐๑๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น