โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เยาวชนนราธิวาส ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมสะท้อนความคิดถึงภาครัฐ ให้เข้ามาดูแลคุ้มครองเยาวชนให้มากขึ้น


เยาวชนนราธิวาส ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมสะท้อนความคิดถึงภาครัฐ ให้เข้ามาดูแลคุ้มครองเยาวชนให้มากขึ้น


               วันนี้ 21 สิงหาคม 2560 นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันจัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ จ.นราธิวาส

       โดยมีกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 500 คน ซึ่งภายงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ จากสภาเด็กและเยาวชน จากชมรมเยาวชนดีเด่น และภาคีเครือข่าย ตลอดจนการแสดงจากเยาวชนในพื้นที่


              อย่างไรก็ตามสำหรับงานวันเยาวชนแห่งชาตินั้น ได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ 

        จึงถือว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์  ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นก่อน 

          ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในพื้นที่


             ด้านนายอนิรุจน์  แซลีนา  เยาวชนในพื้นที่อำเภอเมือง นราธิวาส กล่าวถึงความต้องการของตนเองที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับเยาวชนให้มาก ซึ่งตนเองนั้นเชื่อว่าปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่มาก ซึ่งในกลุ่มนี้อาจจะไม่พร้อมที่จะเปิดเผยต่อสังคม

          จึงขอให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หรือจิตอาสาเข้าสำรวจปัญหาจากเด็กและเยาวชนตามชุมชนหรือหมู่บ้าน เพราะบางปัญหาเด็กและเยาวชนไม่กล้าเปิดเผยเกิดความอับอาย โดยเฉพาะการถูกข่มขืน ซึ่งยังคงมีเกิดขึ้นอยู่ในหลายพื้นที่ จึงขอฝากให้ทุกหน่วยเข้าหาเยาวชนมากกว่าที่จะให้เยาวชนออกมาหา

ขอบคุณ  ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น