โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยะลา พล.ต.วิชาญ สุขสง ผอ.ศปพร. และพ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว หน.คณะทำงานที่ 1 เดินทางเยี่ยมรับทราบการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจและฟาร์มตัวอย่าง(ภาพข่าว)

 ยะลา  พล.ต.วิชาญ สุขสง ผอ.ศปพร. และพ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว หน.คณะทำงานที่ 1 เดินทางเยี่ยมรับทราบการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจและฟาร์มตัวอย่าง (ภาพข่าว)

    วันนี้ 23 ส.ค.2560  เวลา  15.30 น. พล.ต.วิชาญ สุขสง ผอ.ศปพร. และพ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว หน.คณะทำงานที่ 1 เดินทางเยี่ยมรับทราบการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจและฟาร์มตัวอย่าง

      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เบตง จ.ยะลา , พบปะให้กำลังใจสมาชิกโครงการ  มีสมาชิก 17 ครอบครัว 30 คน ผลผลิตจากฟาร์มทั้งพืชผักและปศุสัตว์ ขายในตลาดเบตงได้หมด ไม่ต้องช่วยเหลือแต่อย่างใด

    กำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ฯ, ได้มอบงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของฟาร์ม, นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับสมาชิกโครงการ, เยี่ยมชมบ้านพักอาศัย และโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยว และเยี่ยมชมการปลูกผัก และการเลี้ยงไก่เบตง

ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น