โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สตูล จัดงานมินิเกษตรแฟร์ (ชมคลิป)


สตูล จัดงานมินิเกษตรแฟร์ (ชมคลิป)

         เมื่อเวลา 10.30น.วันที่ 22 ก.ค.2560 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน "สตูลมินิเกษตรแฟร์ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน CPI เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรฐานการผลิต การพัฒนาขีดความรู้ความสามารถและเทคนิคการผลิตในภาคการเกษตร
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา,ปาล์มน้ำมันและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในจังหวัด        สำหรับงาน "สตูลมินิเกษตรแฟร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประกอบด้วย การจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากภาคประชาชน และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ อาทิ หมอนยางพารา จากชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลจำกัด ,อุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา(พลุ้ง) 


       โดยวิทยาลัยเทคนิคสตูล ,แนะนำการปลูกหญ้าพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล , การจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ กิ่งพันธุ์ ไม้ผลไม้ดอก จากเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆพร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยางพาราปาล์มน้ำมันเพื่อต้องการให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เทคนิคการลดต้นทุนยางพาราและปาล์มน้ำมัน


        ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรยกระดับมาตรฐานการผลิตในภาคเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและช่วยกระตุ้นการค้าขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สำหรับวันแรกของการจัดงานฯ มี เกษตรกร นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะจัดต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ (23ก.ค.60) เป็นวันสุดท้าย

     อบคุณนิตยา แสงมณี // สตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น