โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส รองผู้ว่าฯ "ธรรมรงค์ คงวัดใหม่" นำประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลานํ้าจืด จำนวน 900,999 ตัว ลงสู่แม่น้ำบางนรา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9(ชมคลิป)

นราธิวาส  รองผู้ว่าฯ "ธรรมรงค์  คงวัดใหม่" นำประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลานํ้าจืด จำนวน 900,999 ตัว ลงสู่แม่น้ำบางนรา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9(ชมคลิป)
     
       วันที่ 7 ก.ค.60 ที่บริเวณประตูระบายนํ้าบางนราตอนบน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก ประมงจังหวัดนราธิวาส และนายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาบางนรา ในนามผู้แทนส่วนราชการกรมประมง กรมชลประทาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจืด จำนวน 900,999 ตัว ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดหามา ลงสู่แม่น้ำบางนรา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


   

    กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับพันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยในวันนี้ประกอบด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 900,999  ตัว โดยการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในกิจการด้านการประมงและได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อฟื้นฟูทำให้พันธุ์ปลาตลอดจนพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ สามารถแพร่ขยายพันธุ์ ประเทศไทย
      จึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและร่วมกันบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า

      นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสได้จัดหาสัตว์น้ำหลากหลายชนิดพันธุ์ เช่น ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว กุ้งก้ามกราม และปลาไทยท้องถิ่นชนิดต่างๆ จำนวนกว่า 900,999 ตัว เพื่อปล่อยสู่ลำน้ำบางนรา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สนพระทัยในกิจการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการหรือนักเรียนไปศึกษาวิชาเพาะพันธุ์ปลา เพื่อฟื้นฟูทำให้พันธุ์ปลาตลอดจนพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ สามารถแพร่ขยายพันธุ์จนประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำ

ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น