โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชาวนราธิวาส ร่วมบริจาคโลหิตวันผู้บริจาคโลหิตโลก(มีคลิป)

ชาวนราธิวาส ร่วมบริจาคโลหิตวันผู้บริจาคโลหิตโลก(มีคลิป)

เหล่ากาชาดนราธิวาส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
 เหล่ากาชาด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต


วันนี้ (14 มิ.ย.)  ที่ธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารพระบารมีปกเกล้า โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก มีข้าราชการ อาสาสมัครรักษาดินแดน ครู นักเรียน และประชาชนร่วมบริจาค จำนวน 200 คน

นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จึงร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. กิจกรรมรับรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ร่วมบริจาคโลหิต  50 คนแรก จะได้รับเสื้อยืดและมีแก้วน้ำสำหรับผู้บริจา
คโลหิตทุกคน

ในส่วนของภาคบ่ายจะเป็นพิธีมอบเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร ที่ห้องประชุมใบไม้สีทอง ชั้น 3 อาคารสิรินรักษ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ซึ่งเป็นผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก และยังเป็นวันที่มีความสำคัญต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญชวนให้กาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2004 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกน "What can you do? Give blood. Give now. Give often."  "ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน ... คุณทำได้"
ขอบคุณ ปทิตตา หนูสันทัด นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น