โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 ส่งเสริมเดือนรอมฎอน

 นราธิวาส ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 ส่งเสริมเดือนรอมฎอน

         วันที่ 9 มิ.ย.60 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 จัดโครงการส่งเสริมชุมชน กิจกรรมการบรรยายธรรมและการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ของพี่น้องมุสลิม ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมมีความเลื่อมใส และศรัทธาในศาสนามากขึ้น ชาวไทยมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจ และมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติมากขึ้น

         สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง โรงเรียน ผู้นำศาสนา ประชาชน ภาครัฐ จำนวน 200 คน ได้พบปะประชาชน ผู้นำศาสนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลดช่องว่างแห่งความไม่เข้าใจ โดยจัดให้มีกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน ละหมาดตะรอเวียะห์ อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และบรรยายธรรมส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

             เดือนรอมฎอน ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่งที่ชาวมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อให้มีความรู้สึกระลึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม ได้จัดกิจกรรมการบรรยายธรรมและการละศีลอดในเดือนรอมฎอน กิจกรรมทางศาสนาทุกกิจกรรมด้วยดีเสมอมา ซึ่งในเดือนรอมฎอนปีนี้  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 ได้บรรยายธรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในเดือนรอมฎอน และได้มอบข้าวสารให้กับผู้ยากจน และ เด็กกำพร้า

ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น