โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สกู๊ป พ.ต.อ. เรืองศักดิ์ บัวแดง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ คนเด่น..ปลายด้ามขวาน@ แดนใต้

  พ.ต.อ. เรืองศักดิ์     บัวแดง
    ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ

                 สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ 468.324 ตร.กม. ห่างจากจังหวัดนราธิวาส 47 กม. จังหวัดยะลา 40 กม.มีมัสยิด 85 แห่ง 112 บาลาเซาะห์ และวัด 5 แห่ง  เป็นไทยมุสลิมประมาณ 95 %
                 ซึ่งทางสภ.รือเสาะ มีกำลังพล ชั้นประทวน จำนวน 167 คน ตำรวจสัญญาบัตร 28 คน ต้องรับผิดชอบ  จำนวน 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น  67,000 คน

       ตำรวจดีมีฝีมือและตั้งใจทำงานด้วยจิตวิญญาณ สร้างความสงบสุขและอบอุ่นใจให้กับปวงชนอย่างแท้จริงที่ผ่านมาและในปัจจุบันนี้มีจำนวนไม่น้อย นี่คือความภาคภูมิภาคใจในชีวิตของการเป็นตำรวจที่ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแบบสมบูรณ์อย่างแท้จริงสมกับคำว่า..ตำรวจไทยคือ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ ..ข้าราชการที่ทำให้ประชาชนชื่นใจ เขาผู้นี้คือ..        พ.ต.อ.เรืองศักดิ์  บัวแดง ผกก.สภ.รือเสาะ

      


            “การสร้างมวลชน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาเสริมสร้างสันติสุข ส่งเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาชุมชน สร้างความคุ้นเคย ด้วยไมตรีจิต ให้เสมือนญาติ 

     “ผู้สื่อข่าวปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเปิดใจท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ  ผู้ที่มีความตั้งใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในการทำหน้าที่ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาราษฏร เพื่อความสงบสุขของสังคมและชุมชน ยึดมั่นด้วยอุดมคติในการทำงาน “ ยุติธรรม ปลอดภัย  อุ่นใจ เชื่อมั่น
        พ.ต.อ.เรืองศักดิ์  บัวแดง ปัจจุบัน 47 ปี เป็นชาวอำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 40 จังหวัดยะลา
           เริ่มราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอดเมื่อ ปี 2532 ลูกแถว มว.รักษาการณ์ กก.รร.ภ.9 จังหวัดยะลา ปี 2541 ดำรงตำแหน่ง รอง สว.ประจำ บชน.  ปี 42 พนักงานสอบสวน สบ.1 สภ.อ.รือเสาะ ปี 2547พนักงานสอบสวน สภ.กันตัง   ตรัง  ปี 2550ได้ย้ายมาเป็น พนักงานสอบสวน สภ.รือเสาะ อีกครั้ง ต่อมาปี 2553 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สว. สภ.ปะลุกา สาเมาะ นราธิวาส   ปี2554 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. กปพ. ศชต.  ปี 2557 รอง ผกก.สส. ภ.จว. นราธิวาส และต่อมาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.รือเสาะ เมื่อวันที 15 มกราคม 2558

            ผกก.สภ.รือเสาะ  ได้พูดถึงมุมมองจากเหตุไม่สงบและแนวคิดในการป้องกัน  จากกรณีเป็นผู้มีความเห็นต่าง  ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์  ถูกยุยงปลุกปั่น ให้ก่อเหตุรุนแรงตามที่กลุ่มมีความคิดเห็น ซึ่งความเห็นดังกล่าวยังคงมีอยู่ตลอด หน้าที่ของตำรวจ ก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย ลด หรือจำกัด พื้นที่อิทธิพลของกลุ่ม ผู้ไม่หวังดี พยายามสร้างความเข้าใจ ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษย์ชน ปฏิบัติไปตามกฎหมาย พร้อมกับออกมาตรการกำชับและเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
           นอกจากนี้ ผกก.สภ.รือเสาะ ได้พูดถึง  การสร้างมวลชน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาเสริมสร้างสันติสุข ว่า  ผมจะส่งเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาชุมชน สร้างความคุ้นเคย ด้วยไมตรีจิต ให้เสมือนญาติ
          อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากความรู้สึกถึงพี่น้องประชาชนว่า “ รือเสาะคือบ้านของเรา ทุกคนในอำเภอรือเสาะไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิม คือญาติของผม  ญาติของผมเดือดร้อน เท่ากับนำความทุกข์และเดือดร้อนมาสู่ผมด้วย  ผมเคยทำงานที่นี่มาหลายปี รู้พื้นที่ รู้ปัญหา จะนำประสบการณ์ที่ผ่านมา ไต่กรองแก้ปัญหา จึงอยากให้ประชาชนชาวรือเสาะทราบว่า ผมก็คือชาวรือคนหนึ่ง  มีความผูกพัน ที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่นี่ ที่จะต้องมาร่วมทุกข์ ร่วมสุข มีความปรารถนาดี ให้ชาวรือเสาะ มีความสุข และขอใช้โอกาสนี้ในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำงานเพื่อพี่น้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความแรง สร้างความอุ่นใจ..ที่จะนำความผาสุก มาสู่เมืองรือเสาะน่าอยู่..ผู้คนมีสุข และขอขอบคุณที่ให้โอกาสทำงานเพือชาวรือเสาะอีกครั้ง  พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง กล่าวทิ้งท้าย...   

             จากวันนั้นถึงวันนี้จะเห็นว่า..พ.ต.อ.เรืองศักดิ์  บัวแดง  ผกก. สภ.รือเสาะ  ถือเป็นข้าราชการนายตำรวจคนหนึ่งที่ทุ่มเทการทำงานให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย..ด้วยความรู้สึกที่อยากเห็นพี่น้องชาวประชาชนคนไทยใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบ..ด้วยเข้าใจ  เข้าถึง และร่วมพัฒนา
                    ครับด้วยความตั้งใจอันมุ่งมั่น  “ผู้สื่อข่าวปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้   ขอเป็นกำลังใจในการทำงานของท่าน เชื่อว่า..สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้ท่านเป็นผู้นำพา “ ความสุข”  เพื่อนำความสันติสุขมาสู่...ชายแดนใต้..ผู้คนมีสุข


       โดย ประพันธ์  ฤทธิวงศ์


                                                 

           

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น