โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

(มีคลิป) นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ นายกอ่านสาส์น ทำพิธีทางศาสนา จัดกิจกรรมเนื่องใน”วันเทศบาล”


(มีคลิป) นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ นายกอ่านสาส์น ทำพิธีทางศาสนา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล

   
        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณห้องประชุมจันปิยะ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะได้อ่านสาส์น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งพบปะกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560


        ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น "วันเทศบาล" และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี
        พร้อมทั้งนี้นายมะนอ  โต๊ะลูโบ๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะและนายประพฤกษ์ นิลโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะกล่าวพบปะให้โอวาท โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560


           ซึ่งได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือภาคเช้า เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และการสวดดูอาร์ทางอิสลามและการบรรยายธรรม หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 

   
          และภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.30 น. ที่ศาลาอุปการประชากร เทศบาลตำบลรือเสาะจัดให้มีกิจกรรมการแข่งกีฬาสีกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 สี คือ สีม่วง สีส้ม


        นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะกล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันเทศบาลขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ระหว่าง เพื่อร่วมงาน และประชาชนซึ่งความสามัคคี จะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เห็นความสำคัญ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป


 ได้ตระหนักเห็นและเห็นถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค และการสร้างความเป็นธรรม ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลเทศบาลตระหนักดีว่าไม่ว่าจำนวนเทศบาลจะมีมากน้อยเพียงใด เทศบาลต้องหลอมรวมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวและมีความมั่นคง แข็งแรงพร้อมที่จะรับภาระหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน เพื่อนำมาสู่เมืองน่าอยู่ ผู้คนมีสุข

     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น