โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกํบ ศอ.บต. จัดการแข่งขันฟุตบอล "รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ " (มีคลิป)

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกํบ ศอ.บต. จัดการแข่งขันฟุตบอล "รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ๒๕๖๓" (มีคลิป)
ด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรม

ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ "รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ๒๕๖๓" ในห้วงเดือน

มิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ 

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในแต่ละตำบลอาสาฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้ห่างไกลยาเสพติด 

-  เพื่อสร้างความสุข ความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นภายใน

ชุมชน ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีในชุมชุน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 

- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตำบลอื่นๆ ได้เห็นตัวอย่างการขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และร่วมอาสามาแก้ปัญหายาเสพติดในตำบลของตนเอง


โดยมีพิธีเปิดฯ ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๖๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา YRU Stadium ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 

โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น