โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.นราธิวาส ประจำอำเภอรือเสาะ 20 ธันวาคม 2563 (ไม่เป็นทางการ) (ชมคลิป)

 

    ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.นราธิวาส ประจำอำเภอรือเสาะ  20 ธันวาคม 2563 (ไม่เป็นทางการ) (ชมคลิป)

     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ / รายงาน 
     บรรณาธิการปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ รายงาน บรรยากาศที่อำเภอรือเสาะ  หลังจากการปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยได้นับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น มี 104 หน่วย ในเขต อบต.91 หน่วย  ในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะมี 13 หน่วย เมื่อเสร็จสิ้นได้รวบรวมคะแนนพร้อมนำหีบอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งไปส่งคืนที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอรือเสาะ
       จากนั้นทางอำเภอจะตรวจสอบผลคะแนน และส่งรายงานไปยัง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส


        ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง 1,113 หน่วย  ใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกาศผลคะแนนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านป้ายคะแนนขนาดใหญ่
       สำหรับ ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.นราธิวาส ประจำอำเภอรือเสาะ  20 ธันวาคม 2563 (ไม่เป็นทางการ)

หมายเลข 1 นายกูเซ็ง  ยาวอซัน  เขต1    6,367 คะแนน  เขต 4,533 คะแนน เขต 5,012 คะแนน  รวม 15,912 คะแนน ได้อันดับ 2

     หมายเลข 2 นายรำรี  มามะ เขต1    5,630 คะแนน เขต 6,991 คะแนน  เขต 5,649 คะแนน รวม 18,270 คะแนน ได้อันดับ 1

      หมายเลข 3  นายคอยรูซามัน มะ  เขต 1  454 คะแนน  เขต 2   499 คะแนน เขต 399 คะแนน  รวม  1,352 ได้อันดับ 3

      จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  50,376 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน  38,378 คน  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้ใด  จำนวน  904 บัตร  บัตรเสีย  1,921 บัตร   

สำหรับผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำอำเภอรือเสาะ

  โดยแบ่งเขตเป็น 3 เขต

  เขต 1 

 หมายเลข 1   นายนุรูดง  มะแซ  8,580  คะแนน  ได้ลำดับที่ 1

  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  13,330 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.39  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้ใด จำนวน1,046 บัตร  คิดเป็นร้อยละ7.85  บัตรเสีย  จำนวน  3,704  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 27.79

   เขต 2

      หมายเลข 1  นายมะฮารงค์  สะมะแอ  1,692  คะแนน  ได้อันดับที่ 2

       หมายเลข 2  นายอิงครัต  จูมะ  9,260 คะแนน  ได้อันดับที่ 1

       หมายเลข 3  นายอับดุลรีซัม  สะไร  653  คะแนน  ได้อันที่ 3

  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,916 คน  คิดเป็นร้อยละ  75.41  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้ใด   จำนวน 452 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.50  บัตรเสีย จำนวน 859 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 6.65

  เขต 3

         หมายเลข 1 นายมะซากี  หะยีดาโอะ   7,529  ได้อันดับที่ 1

  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน11,925 คน  คิดเป็นร้อยละ  72.87 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้ใด   จำนวน  773 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 6.48   บัตรเสีย  3,623 บัตร  คิดเป็นร้อยละ  30.38  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น