โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี. อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


(ชมคลิป) โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ    บ้านบ่อหวี  ตำบลตะนาวศรี. อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


      โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เข้ามาทำงาน และฝึกอบรมเรียนรู้ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปให้ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

มีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน

อย่าพลาดติดตามชม
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40 -14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น