โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิ ผนึกพลังทุกภาคส่วน ร่วมสร้างเศรษฐกิจ สังคม และทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เคลื่อนสร้างฐานอาหาร สร้างทางรอดให้กับชุมชน ช่วงระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 ช่วยชีวิต ช่วยครอบครัว ช่วยชาติประเทศไทย


สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิ  ผนึกพลังทุกภาคส่วน ร่วมสร้างเศรษฐกิจ สังคม และทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เคลื่อนสร้างฐานอาหาร สร้างทางรอดให้กับชุมชน ช่วงระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 ช่วยชีวิต ช่วยครอบครัว  ช่วยชาติประเทศไทย 


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563    เยี่ยมฐานการ Smart Farmer นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปลูกพืชผัก(อควาโคมิคฟาร์ม) ของ รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง เทคโนโลยีกำจัดน้ำแบบครบวงจรระบบเลี้ยงปลานิล(ทับทิม) ถัง 200 ตัว เลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม คอนโด กล่อง 2 ตัว ขนาดได้ราคา เป็นความต้องการตลาด ไม่เปลี่ยนน้ำๆจากขี้ปลาใช้น้ำเลี้ยงระบายทำลายของเสียมารดต้นมะเขือเทศ และคาร์เมรอน นักวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

    สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิ ร่วมกับ ท่านนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากรอาสา องค์กรอาสาชุมชน ผนึกพลังองค์กรท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน"มีแรงช่วยแรง มีความรู้ช่วยความรู้  มีเงินช่วยช่วยเงิน ไม่มีเงิน ไม่มีแรง ไม่มีความรู้ช่วยตีมือเชียร์ สนับสนุนเครือข่าย" พลังร่วมสร้างเศรษฐกิจ สังคม และทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เคลื่อนสร้างฐานอาหาร สร้างทางรอดให้กับชุมชน ช่วงระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 ช่วยชีวิต ช่วยครอบครัว  ช่วยชาติประเทศไทย


     รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง ได้กล่าวถึง "การเลี้ยงปลานิล(ทับทิม) ถังล่ะ 200 ตัว(น้ำหนักตัวล่ะ 1 กิโลกรัม) เลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม คอนโดกล่องล่ะ 2 ตัว เป็นระบบใช้เทคโนโลยีธรรมชาติ น้ำเสียระบายออกลดแบบน้ำหยดให้ปุ๋ยแก่ต้นมะเขือเทศและต้นเมรอน จำหน่ายได้ราคาดี


     ส่วนชาวบ้าน"ใกล้ฟาร์มสร้างรั้วชุมชน ไม่ผลิต แต่ให้นำไปจำหน่าย ได้ค่าการตลาด กก.ล่ะ 20 บาท เอาไปยังไม่ถึงตลาดถูกจองหมด จ๊าบๆๆ"

     พื้นที่การเลี้ยงภาคเหนือ(บนเขา) ปักษ์ใต้ ตะวันออก อีสาน และภาคกลางทุกพื้น ทุกชุมชน ชายทะเล ภูเขาขอให้มีน้ำเถอะน่ะ การลงทุนน้อย ครั้งเดียวประกอบการได้ตลอด เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่เมืองแตก ตกงานจากสถานบริการโรงแรม ร้านอาหาร ยามไร้ทิศทาง"

นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
16/05/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น