จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคมนี้“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคมนี้“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลาออกอากาศใหม่ เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล และ พายุคาจิกิ ตั้งแต่เดือนกันยายน พุทธศักราช 2562
ที่ผ่านมา


ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับความเดือดร้อน ๔๒,๓๘๓ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ๖๓๙,๕๕๖ ไร่
หลังจากสถานะการณ์หลังน้ำลดจากประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้มีการฟื้นฟูบูรณะการซ่อมสร้างบ้านให้กับประชาชน ,วัด , โบสถ์ , โรงเรียนและ
จัดกิจกรรม BIG CLEANING ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยกองทัพภาคที่ 2 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ ผอ.รมน.ภาค ๒

ได้มอบหมายให้หน่วย งานของมณฑลทหารบกที่ 22  พลตรี รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22

กรมทหารราบที่ 6 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่6

กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่6 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่6


กรมทหารพรานที่ 23 กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่๖ และ แพทย์เดินเท้าให้บริการทางการแพทย์

   ที่รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาและดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยติดเตียงพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานการดำเนินการนั้นเริ่มตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงหลังน้ำลดโดยประกอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนผู้ประสบภัยและกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ในขณะนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องทหารหาญเรา ที่ตั้งมั่นในอุดมการณ์ “ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน “พร้อมที่ช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนตลอดไป
ดังปณิธานว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

  อย่าพลาดติดตามชมภาระกิจของกองทัพภาคที่2 ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น