โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(มีคลิป) สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมประจำเดือนติดตามผลความคืบหน้าเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน


(มีคลิป) สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมประจำเดือนติดตามผลความคืบหน้าเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้
     เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  2562 ที่สำนักงานศูนย์ประสานงานไทยพุทธจังหวัดยะลา  47 ม.1 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา นายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานประชุม ประจำเดือนติดตามผลความคืบหน้าเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนของสมาพันธ์พุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส และ4 อำเภอจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรการสมาพันธ์ เข้าร่วมประชุม

    สำหรับในการประชุมของสมาพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จัดให้มีการประชุมสามัญทุกเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนกลุ่มและข้อเสนอ  ปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน เรื่องของ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การส่งเสริมอาชีพ   และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้แทนกลุ่มนำเสนอ ร่วมกับ ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป        การก่อตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เพื่อให้คนไทยพุทธในพื้นที่ได้รวมตัวกันเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยพุทธ มีความรัก ความสามัคคี มีการร่วมทำกิจกรรม โดยได้รับการดูแล ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ โดยที่เป็นความต้องการของคนไทยพุทธทุกกลุ่มในการร่วมมือกันก่อตั้งเป็นสมาพันธ์ฯ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น