จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พลตรี สมพล ปานกุล ผบ. ฉก.นราธิวาส พบปะสื่อมวลชน ย้ำ! "ทำงานเป็นทีม อย่างเป็นระบบ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ" ขอความร่วมมือกับสื่อในพื้นที่ นำเสนอข่าว สร้างบรรยากาศให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่(ชมคลิป)

พลตรี สมพล ปานกุล ผบ. ฉก.นราธิวาส พบปะสื่อมวลชน ย้ำ! "ทำงานเป็นทีม อย่างเป็นระบบ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ" ขอความร่วมมือกับสื่อในพื้นที่ นำเสนอข่าว สร้างบรรยากาศให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่(ชมคลิป)

        ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.สื่อออนไลน์ปลายด้านขวาน@ชายแดนใต้     เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส พล.ต.สมพล ปานกุล ผบ.ฉก.นราธิวาส, พ.ต.อ.สกล อนนท์รัตน์ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัด จ.นราธิวาส ได้พบปะสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อกระจายเสียงวิทยุทั้งภาครัฐและภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

      เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยน เสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการนำเสนอข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมีของที่ระลึก และร่วมจับฉลากของรางวัล สำหรับผู้ที่ มา ลงทะเบียนอีกด้วย


      อย่างไรก็ตาม ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในพื้นที่ ร่วมทำข่าวและนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา และสร้างบรรยากาศให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่      


     


      นำเสนอในการร่วมหรือส่งเสริมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างความเข้าใจที่ดี ในการอยู่ร่วมกันของความหลากหลาย ในความแตกต่างของพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ เกื้อหนุนเสริมสร้างพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
               


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น