จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ พระใหญ่เมืองภูเก็ต สนับสนุนมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้สูญหาย เหตุการณ์เรือล่ม จังหวัดภูเก็ต

 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ พระใหญ่เมืองภูเก็ต สนับสนุนมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้สูญหาย เหตุการณ์เรือล่ม จังหวัดภูเก็ต


เมื่อวันที่ 07-07-2561ที่ผ่านมา  มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ พระใหญ่เมืองภูเก็ต สนับสนุนมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้สูญหาย เหตุการณ์เรือล่ม จังหวัดภูเก็ตโดยมี นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จเหตุการณ์เรือล่ม จังหวัดภูเก็ต

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น