จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ชมคลิป) แม่ทัพภาค 4 เปิดใจ ประเด็น บ้านสุคิริน เราไปฟังท่านมท.ภ 4 ว่าอย่างไร ?(ชมคลิป) แม่ทัพภาค 4  เปิดใจ ประเด็น บ้านสุคิริน  เราไปฟังท่านมท.ภ 4 ว่าอย่างไร ?

     เป็นอันว่าเราได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์เรื่องบ้านป่าแหว่ง   แต่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกที่  คือทางภาคใต้  จ.  นราธิวาส  มท.ภ.  4  ได้จัดที่ประมาณ  600  ไร่  ให้อดีตผู้หลงผิดสร้างบ้านให้อยู่รวมกันในโครงการพาคนกลับบ้านสู่สังคมไทย

        รอบบริเวณหมู่บ้าน 3  หมู่บ้าน บ้านสุคิริน  ปรากฏว่า  ประชาชนในพื้นที่ ทั้งไทยพุทธ  และ  ไทยมุสลิม   ไม่เห็นด้วย เกิดการต่อต้าน

เราไปฟังท่าน มท.ภ. 4  ว่าอย่างไร ???

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น