จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบี่ รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงสกัดน้ำมันปาล์มต้นแบบ (ชมคลิป)


กระบี่ รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงสกัดน้ำมันปาล์มต้นแบบ และเสวนาจากผู้รอบรู้วงการปาล์มไทยเดินหน้าหรือถอยหลัง จากระบบทุนหรือเกษตรกรจะเข้มแข็ง สู่ยุค 4.0 แก้ไข(ชมคลิป)

           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม   นายเอกภัทร  วังสุวรรณ  รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่  นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่  ดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล  นักปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  พร้อมคณะ           ได้เข้าเยี่ยมชมโรงสกัดน้ำมันปาล์มเกรดเอ (CPO A) บริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโรงสกัดน้ำมันปาล์มแบบแห้ง (Dry Process) ไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (Zero Waste)  และเป็นโรงสกัดน้ำมันปาล์มนำร่องร่วมกับจังหวัดกระบี่ ด้วยการรับซื้อปาล์มสุกทุกทะลาย ซื้อปาล์มตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน

            นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า การเก็บเกี่ยวปาล์มถือว่าเป็นต้นน้ำ ส่วนจุดรับซื้อปาล์ม คือกลางน้ำ และปลายน้ำคือโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ที่เลือกโรงงานเพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ เพราะที่นี่เป็นโรงงานแรกและโรงงานเดียวที่รับซื้อปาล์มตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันเรื่องการตัดปาล์มสุกทุกทะลาย ทำให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันอีกด้วย


               ปาล์มน้ำมัน เป็น 1 ในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นปัญหาแบบงูกินหางมาตลอดสำหรับวงการชาวสวนปาล์มและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในเรื่องการทำ ปาล์มคุณภาพเพื่อยกระดับราคาในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งหมดให้มีความมั่นคงเพราะเดียวกันก็ยังมีการตัด ปาล์มดิบและยังส่งขายจากต้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเข้าสู่ลานเทและโรงสกัดตลอดเวลา ปาล์มน้ำมันไทยกำลังเดินไปข้างหน้า หรือถอยหลังจากระบบทุนหรือเกษตรกรจะเข้มแข็ง เสวนาจากผู้รอบรู้วงการปาล์มไทย คิดอย่างไร ติดตามยุค4.0

            ดังนั้น รัฐบาลควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ขริง  ตลอดจนสนับสนุนภาคเกษตรให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด 

           พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีความเป็นไปได้เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งอาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับประเทศคู่ค้าด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพมโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น