จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการแต่งกายแต่ละสมัยจากอดีต- ปัจจุบัน


  อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการแต่งกายแต่ละสมัยจากอดีต- ปัจจุบัน

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  รายการเดียว  ของประเทศไทย
     
   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐  น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการแต่งกายแต่ละสมัยจากอดีต- ปัจจุบัน
 เพื่อให้เยาวชนไทยรักและห่วงแหนในความเป็นคนไทย ที่ทุกคนเกิดในผืนแผ่นดินไทย และต้องการให้ชาวต่างชาติได้ชมความสวยงามความละเอียดในการแต่งกายแบบไทยในแต่ละสมัยของประเทศไทยด้วย

  ดังนั้น รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกเทปจะให้ ๒ พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ5

  คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง


  แต่งกายความเป็นไทยใน แต่ละสมัยถ่ายทอดออกมาสู่ผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่สายตาคนไทยและชาวต่างชาติ


 อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr. หัวหน้าฝ่ายองค์กรสื่อสาร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น