จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ศอ.บต. จัดกิจกรรม SBPAC TALENT ส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จชต. มาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้


ศอ.บต. จัดกิจกรรม SBPAC TALENT ส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จชต. มาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้

เมื่อวันที่6 มกราคม 2561 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมประกวด SBPAC TALENT เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพความเป็นตัวตนของเยาวชนทางด้านร้อง เล่น เต้น รำ และความสามารถอื่นๆ ไม่จำกัดรูปแบบ


   เป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้มากขึ้น โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอารี    ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางรอมือเลาะ ง๊ะกูหลัง  ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปัตตานี เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจำนวนมาก


นายอารี  ดิเรกกิจ กล่าวว่า กิจกรรม SBPAC TALENT เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้บริหารทุกคน ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว รัฐบาล ศอ.บต. และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และในอนาคตร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดสันติสุขทั้งนี้ กิจกรรม SBPAC TALENT จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 11 มกราคม 2561 โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ประเภททีม อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคล อายุไม่เกิน 12 ปี และประเภทบุคคล อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ซึ่งมีการคัดเลือกรอบ Audition จังหวัดละ 1 วัน แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานีคัดเลือกรอบ Audition ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ปัตตานีในวันที่ 6 มกราคม จังหวัดยะลาคัดเลือกรอบ Audition ที่ห้างโคลีเซี่ยมยะลาวันที่ 7 มกราคม 

และจังหวัดนราธิวาสคัดเลือกรอบ Audition ที่โรงเรียนนราสิขาลัยในวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยจะนำผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition แต่ละจังหวัดมาชิงชนะเลิศในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท

ขอบคุณมูกะตา หะไร จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...