จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส แพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำขาเทียมให้ผู้พิการ 5จชต.180 ราย ประสบภัยขาขาดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


นราธิวาส  แพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำขาเทียมให้ผู้พิการ 5จชต.180 ราย ประสบภัยขาขาดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


                เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 ก.ย.60 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริกาญจนทักษิณ ภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส พลตรีนายแพทย์สุทัศน์ วาณิชเสนี ตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ราราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 


             ซึ่งมีผู้พิการที่อาศัยในพื้นที่ จ.สตูล จ.สงขลา จ.ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส จำนวน 180 ราย ผู้เข้ารับบริการทำขาเทียมใหม่ 100 ราย (แยกตามจังหวัด)โดยตามจังหวัดคือ นราธิวาส 41 รายยะลา 38 รายปัตตานี 6 รายสงขลา 1 รายสตูล 23 ราย และผู้เข้ารับบริการซ่อมแซมต่างๆ80 ราย (แยกตามจังหวัด)นราธิวาส 47 รายยะลา 9 รายปัตตานี 12 รายสงขลา 3 รายสตูล 9 รายเป็นผู้พิการรายเก่าที่เข้ารับการซ่อมแซมขาเทียมเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         ซึ่งในวันนี้เป็นการทดลองขาเทียมของแต่ละคนเพื่อให้เข้ารูปสำหรับผู้พิการที่เข้ารับการทดลองขาเทียมในครั้งนี้ ประมาณกว่า 20 รายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยถูกระเบิดจนขาขาด ไม่สามารถเดินเหินได้เหมือนคนปรกติทั่วไป ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และสภาพจิตใจควบคู่กัน


สำหรับโครงการแขน-ขาเทียมดังกล่าวนี้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยในปี พ.ศ.2511 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารแขน-ขาเทียม และในปี พ.ศ.2513 ทรงพระราชทานนามว่าโรงงานแขน-ขาเทียม ต่อมาในปี พ.ศ.2527 

  ทรงมีพระราชดำริให้จัดชุดปฏิบัติการแขน-ขาเทียมเพื่อให้ผู้พิการทั่วประเทศได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปรกติได้ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่เป็นผู้พิการของพระองค์อย่างแท้จริง โดยแผนกแขน-ขาเทียมได้ผลิตขาเทียมตามมาตรฐาน และใช้เวลาในการผลิตขาเทียมข้างละอย่างช้าประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้พิการที่เข้าโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


ขอบคุณ/ปทิตตา หนูสันทัด 090-1782467//////////////////////////////////0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...